Burza projektových partnerů Dolní Rakousko – jižní Morava

Dolni Dunajovice, 14.04.2010

Regionální management Dolního Rakouska, kancelář Weinviertel, pořádal v rámci projektu RECOM CZ-AT 14. dubna 2010 v domě Dr. Karla Rennera v Dolních Dunajovicích přeshraniční burzu projektových partnerů.

Zúčastnilo se jí přibližně 60 potenciálních nositelů projektů z Dolního Rakouska a jižní Moravy s cílem vzájemně si vyměnit informace a projektové záměry k tématům hospodářství, životní prostředí a k tématu týkající se sociálních otázek.

Akci zahájil regionální manažer DI Hermann Hansy. Poté byly prezentovány příklady projektů.

Mag. Martin Kaválek z Úřadu spolkové vlády Dolního Rakouska a Mgr. Monika Knettigová z Krajského úřadu Jihomoravského kraje poskytli projektovým nositelům aktuální informace o programu a o stavu zbývajících finančních prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Po těchto příspěvcích probíhala k výše uvedeným tématům moderovaná diskuze u kulatých stolů, kde měli potenciální nositelé projektů možnost mluvit o konkrétních projektových záměrech. Výsledky pak shrnuli a prezentovali moderátoři.

Další informace:

Regionální management Dolní Rakousko – kancelář Weinviertel, Jitka Kössler, 0676/812 20 334, jitka.koessler@euregio-weinviertel.eu

Projekt RECOM CZ-AT je kofinancován v rámci programu „Evropská územní spolupráce Rakousko-Česká republika 2007-2013“ z Evropského fondu pro regionální rozvoj a podpořen je z prostředků země Dolní Rakousko, Jihočeského kraje, Jihomoravského kraje a kraje Vysočina.

 

 

 

 

Go back