Burza projektových partnerů Dolní Rakousko – Česká republika

Slavonice, 21.04.2010

Regionální management Dolního Rakouska – kancelář Waldviertel přišel s nabídkou účastnit se přeshraniční burzy projektových partnerů, která se konala v rámci projektu RECOM CZ-AT 21. dubna 2010 v Institutu Slavonice.

 

Sešlo se zde kolem 50 zainteresovaných osob a potenciálních nositelů projektu z Dolního Rakouska, jižních Čech a Vysočiny, aby si vyměnili své projektové záměry v oblasti hospodářství, životního prostředí a v oblasti týkající se sociálních otázek.

 

Po uvítací řeči regionální manažerky Mag. (FH) Ursuly Poindl prezentoval Mag. Martin Kaválek z Úřadu spolkové vlády Dolního Rakouska spolu s Mgr. Gabrielou Grycovou z Krajského úřadu kraje Vysočina aktuální informace o programu „Evropská územní spolupráce Rakousko-Česká republika 2007-2013“ (EÚS). Doposud bylo realizováno 60 přeshraničních projektů s dolnorakouskou účastí, volné jsou prostředky ERDF především v oblasti hospodářství a životního prostředí. Zvláštní službu představuje pro dolnorakouské vedoucí a projektové partnery fond pro mezifinancování projektů EÚS.

 

Romana Tichy informovala o vzniku ramsarského centra podvodní říše ve Schremsu. Aktuální projekt „Hospodářský prostor Waldviertel-Vysočina-jižní Čechy“ přiblížila Klára Houserová z hospodářské komory kraje Vysočina. Domluvena byla první koordinační schůzka možných projektových partnerů k projektovému záměru „Řemeslo na hranici“, který představil Josef Wallenberger.

 

Další informace: Regionální management Dolního Rakouska – kancelář Waldviertel, Bernadette Fraberger, Tel.: 0676/812 20 340, bernadette.fraberger@rm-waldviertel.at

 

Projekt RECOM CZ-AT je kofinancován v rámci programu „Evropská územní spolupráce Rakousko-Česká republika 2007-2013“ z Evropského fondu pro regionální rozvoj a podpořen je z prostředků země Dolní Rakousko, Jihočeského kraje, Jihomoravského kraje a kraje Vysočina.

 

 

Go back